Biografie

(link biography English version )

“Ik kan kunst op heel veel niveaus en manieren ervaren. Dan kijk ik naar esthetiek en zeggingskracht maar ook naar een bijzondere invalshoeken. Ik maak hedendaagse geëngageerde kunst. Het heeft een zekere urgentie. Het spiegelt ons, mensen en de tijdgeest. Beelden zeggen meer dan woorden en appelleren eigenlijk heel direct aan ons gevoel. Mijn beelden zijn een soort mix van activisme en filosofie, ze willen in dialoog.”

Ik ben geboren in Hoorn (NH) (1970) en sinds 1994 werkzaam als beeldend kunstenaar. Mijn atelier is gevestigd aan de Rieteweg 10 te Zwolle. Ik ben een multidisciplinaire kunstenaar. Mijn autonome werkgebieden verdelen zich over schilderkunst, collage, installatie, digital art, fotomanipulatie, video art en 3d. Ik werk ook in opdracht en op projectbasis.

Marit OttoSchurende esthetiek.

Kenmerkend voor mijn autonome werk is de centrale rol voor de mens in vorm en gedrag.  Mijn werk is een weerspiegeling van actuele thema’s maar ook het alledaagse en het persoonlijke zijn belangrijke inspiratiebronnen.   Ik speel met én doorkruist de werkelijkheid. Door kleine interventies, herhalingen, omkeringen, of het doorbreken van vlakken met architectonische vormen, ontstaat er een nieuw beeld in een enigszins vertrouwd beeld.

Hoewel mijn werk esthetisch is om te zien schuilt er vaak een soort onbehagen in. Schurende esthetiek. Deze tweeledigheid of dubbelheid is ook een terugkerend gegeven. Zie je wat je ziet?.

De beelden die ontstaan begeven zich vaak op het snijvlak van fictie, realisme, grafisch en plastisch.

Schilderijen –  De eigenschappen van acrylverf passen tot op heden het beste bij mijn ‘strakke’ werkwijze. Ik werk het schilderij op in lagen. Dikke lagen afgewisseld met transparante lagen creëren een stapeling van kleur nuances. Ik probeer binnen de beperktheid van het medium (glad, weinig structuur en snel droog) toch diepte en gelaagdheid in het beeld te krijgen. De huid van de verflaag is vaak glad. Ik heb mijn grafische achtergrond verenigt met mijn autonoom kunstenaarschap. Een graficus wil graag een vet beeld neerzetten, een kunstenaar leunt meer op zeggingskracht. Ik verenig beide, het vette beeld met zeggingskracht.

Ik werk gemiddeld 1 a 2 maanden aan een doek. Daardoor rijpt het idee met de groei van het schilderij mee. Ik werk in series. 

Meer hier over: https://maritotto.nl/schilderijen/

Marit In haar atelier- by Raymond van Olphen- Hands
Screenshot ten behoeve van videoclip Hands van Morgendust- Raymond van Olphen

Collages-Sinds 2018 ben ik met een serie collages begonnen onder de naam Remains Of Today. Destijds had ik nog niet het idee hoe omvangrijk deze serie uiteindelijk zou worden. Inmiddels is het een serie van meer dan 200 kleine communicerende kunstwerken van tekst en beeld collages uit tijdschriften en kranten en gevonden straatafval. Het project loopt nog en is inmiddels een Multi mediale installatie waarbinnen schrijven, muziek en video een plaats heeft.

Meer over dit project: https://maritotto.nl/remainsoftoday/

3 dimensionaal – 3d objecten benader ik heel anders.  Als ik ben 3d meer aan het spelen en ontdekken dan iets anders. Regelmatig werk ik met readymades als basis. Dan denk ik na over de technische mogelijkheden en mogelijke persoonlijkheid en ga ‘rommelen’. Kijken wat werkt.

3D OBJECTEN- Blou Blauw
THE MAKING OF BLOU BLAUW

De huid, de finish wordt met één materiaal afgewerkt en geeft vervolgens een suggestie van eenheid. Gips is misschien wel het meest gebruikte materiaal maar ik gebruik ook materialen als metaal , karton, Pur schuim, inflatables en MDF.

Meer hier over: https://maritotto.nl/3d-objecten/

Digitale beeldbewerking- Naast de traditionele media werk ik ook graag digitaal. Hieronder versta ik digitale fotomanipulatie, digitale grafische illustraties en recent ook video art, Ik gebruik daarbij vaak materiaal uit eigen archief maar ook afbeeldingen die ik op internet vind.

Door te combineren, manipuleren en interveniëren ontstaan hele nieuwe werelden, een nieuwe context en een heel nieuw narratief .

Meer hier over: https://maritotto.nl/digital-art/

Jazz + Messed Up- Duo Ongezoet 2020
Jazz + Messed Up- Foto assemblage portret met snoep- Duo Ongezoet 2006

Daarnaast zijn er autonome kunstprojecten die niet onder het bovenstaande vallen, buitenbeentjes, bijzondere samenwerkingen met bijzondere materialen of /en met een duidelijke maatschappelijke boodschap. Hieronder vallen [RE]CLAMED ARTSPACE, Dedicated Follower en Duo Ongezoet

Kunst is vloeibaar.

Hedendaags (sur) realist?- Ik ben niet goed te plaatsen in een traditie of stroming. Er zitten zeker surrealistische elementen in mijn werk en soms ook enige abstractie maar put qua stijl uit het (hedendaags) realisme. In het figuratieve kan ik me tot op heden het beste uitdrukken al sluit ik niets uit voor de toekomst. Wat mij betreft is kunst vloeibaar en een kunstenaar nooit uit ontwikkeld.

Maatschappelijke kunstprojecten- Ik wil mezelf niet beperken, noch tot een medium, noch tot autonome kunst. Ik zie mijzelf veel meer als een doorgeefluik van concepten en ideeën. Vaak zijn mijn ideeën doorspekt met filosofische vraagstukken en of maatschappelijke thema’s die mij bezig houden.

Soms stel ik mij zelf tot doel dit dan ook in projectvorm te gieten Als is het maar binnen de beperking die de beeldende kunst in zich heeft. Dit heeft een aantal projecten opgeleverd variërend van sociaal maatschappelijk tot toekomstdenken e.d.

Meer hier over: https://maritotto.nl/projecten-2/

Nevenactiviteiten- Naast mijn autonome werk ben ik actief met kunstprojecten in concept en uitvoering, community art projecteneducatieve projecten, ben ik grafisch ontwerperkunstcoachgastcurator en werk ik daarnaast als museumdocent bij de Fundatie als lid van de Commissie Beeldende Kunst Zwolle en bestuurslid van Kunstruimte Langhuis, Zwolle, podium voor hedendaagse en experimentele kunst. 

Atelier 007 Binnen mijn atelier maak ik het onderscheid tussen Atelier Marit Otto, autonome kunst en Atelier007, de toegepaste kant. Dit is ontstaan uit de behoefte om een solide economische basis onder mijn kunstenaarschap te leggen zodat mijn autonomie zowel op het kunstzinnige vlak als op het persoonlijk vlak gewaarborgd is. Door in opdracht en op projectbasis te werken kan ik ook helemaal vrij en concessie loos zijn in mijn autonome werk. Hoewel er een duidelijke scheidslijn is tussen autonoom (concessie loos) en in opdracht (wat is de vraag) vind ik het leuk met de beperking van een opdracht te spelen en de autonome ziel ruimte te geven. Maar ook vind ik het geweldig om dienend te zijn en om me te verdiepen in de vraag van de opdrachtgever. Vanuit mijn eigen gedrevenheid en liefde voor het vak hoop ik anderen te inspireren. 

Stukje geschiedenis: Ik heb in 1994 definitief voor het kunstenaarschap gekozen. Met alles wat daarbij hoort. Een atelier in  het toenmalige kraakpand en Culturele Broedplaats DOAS (De Oude Ambachtsschool, Zwolle), ook wel de Mimosa genoemd. Hier ben ik ondergedompeld in een groot broeinest van creativiteit en heb ik met vallen en opstaan mijzelf als kunstenaar neergezet. Ik heb 13 jaar bij DOAS gewerkt zowel autonoom als in het bestuur. Om mijn beroepspraktijk gestalte en bestaansrecht te geven heb ik naast mijn autonome werk kunstprojecten bedacht en uitgevoerd, in opdracht gewerkt, voor de klas gestaan en mijn grafische kennis ingezet.

DOAS
DOAS

Daarnaast zijn er vele samenwerkingen/ kruisbestuivingen in de DOAS tijd tot stand gekomen. Vriendschappen met collega kunstenaars die altijd stand zullen houden. Ik kan zeggen dat deze tijd mij enorm gevormd heeft tot wie ik vandaag ben;

een multidisciplinaire kunstenaar met een netwerk van vele collega’s met wie ik regelmatig nog projecten bedenk en uitvoer onder het motto; niks is gek genoeg en de sky is the limit. Ik geloof niet in beperking maar in ongebreidelde passie en liefde voor de kunst. De laatste jaren ben ik vaak  ‘pseudo’ nomadisch van het ene atelier verkast. Vaak bijzondere locaties: in volgorde van opkomst, Workspace Russenweg, Koestraat 10 en dan nu Rieteweg 10.

Atelier Rieteweg 10 – Sinds December 2018 is mijn atelier gevestigd a/d Rieteweg 10, Zwolle.

Atelier Rieteweg
Atelier Rieteweg 2023

Wil u een keer een kijkje nemen of mijn werk komen bekijken, u bent van harte welkom. Graag even telefonisch een afspraak maken- 0620661723, mailen kan natuurlijk ook maoatelier007@gmail.com

Marit
Marit – over- klik hier voor video

Atelier fotos