M STANDS 4

M Stands 4 - Aangekocht door Mondriaanhuis Amersfoort
M Stands 4 – Aangekocht door Mondriaanhuis Amersfoort

M Stands 4 – was made especially for the Exhibition 25 x25 x 25 at the Mondrian House (celebrating 25 years of the Mondrian House) @ https://maritotto.nl/2019/09/18/m-stands-4-25-jaar-mondriaanhuis-tentoonstelling/

M Stands 4 – is speciaal gemaakt voor de Tentoonstelling 25 x25 x 25 in het Mondriaanhuis (ter ere van 25 jaar Mondriaanhuis) @ https://maritotto.nl/2019/09/18/m-stands-4-25-jaar-mondriaanhuis-tentoonstelling/

M Stands 4 Perspectieven
PERSPECTIEVEN/ ANGELS

It is a 3d portrait measuring 25 x 25 x 25 cm. It depicts on the left, the Old Mondrian and on the right, the young Mondrian. M Stands 4 was acquired by the Mondrian House, Amersfoort, in 2023.

Het is een 3d portret van 25 x 25 x 25 cm. Het verbeeld links, de Oude Mondriaan en rechts, de jonge Mondriaan. M Stands 4 is in 2023 aangekocht door het Mondriaanhuis, Amersfoort.

See also/ Zie ook: https://maritotto.nl/m-stands-4-making-of/

See also/ Zie ook: https://maritotto.nl/m-stands-4-perspectieven/

See also/ Zie ook: https://maritotto.nl/mondriaan-150-jaar/