Media

This media overview consists of: In Press, Archives, Social Media and Own Publications. News contains press releases, interviews and reports. Social media contains links to all social media platforms and Own Publications contains all publications published in-house or designed and designed by me.

Dit mediaoverzicht bestaat uit:  Nieuws (actueel) Archief,  Social media en Eigen publicaties. Nieuws bevat persberichten, interviews en reportages. Sociale media bevat links naar alle sociale media platformen en Eigen Publicaties bevat alle publicaties die uitgegeven zijn in eigen beheer of door mij ontworpen en vormgegeven zijn.

Over mij